Σύμβουλος για τον τουρισμό στο Επιμελητήριο Λευκάδας- Διαγωνισμός

Από την Σοφία Κοντογιάννη

Το Επιμελητήριο Λευκάδας προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου, για την υποστήριξη του έργου Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβούλιου στην τεχνική υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λευκάδας.

Οι αρμοδιότητες του συμβούλου θα είναι μεταξύ άλλων  ο στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική προβολή των προορισμών, η υλοποίηση έργων τουριστικής προβολής των προορισμών σε επίπεδο Περιφέρειας, ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμων, η υλοποίηση πρωτογενών ή δευτερογενών τουριστικών ερευνών, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων τουριστικών προορισμών και εν γένει θεμάτων που αφορούν την προβολή προορισμών στο διαδίκτυο, η διοργάνωση εκδηλώσεων και τουριστικών ημερίδων και η λειτουργία γραφείου τύπου και εν γένει δημόσιες σχέσεις με παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 29 Μαρτίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

Πηγή