Ιχθυοτροφικό οικοτουριστικό πάρκο στη Λευκάδα

Από την 

Την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας αποφάσισε ο Δήμος Λευκάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του για το 2019.

Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, αφορά ορισμένες παρεμβάσεις στο εν λειτουργία ιχθυοτροφείο Παλαιό Λευκάδας και κυρίως δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης του οικοσυστήματος. Στο ανωτέρω πλαίσιο,  προβλέπεται και η οικοτουριστική ανάδειξη της λιμνοθάλασσας.

Παράλληλα, ο Δήμος Λευκάδας προβαίνει στην υλοποίηση της δράσης που αφορά στη διαχείριση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκαδας.

Το έργο προϋπολογισμού 258.780 ευρώ θα υλοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου Λευκάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Λευκάδας αποφάσισε τη στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με εξειδικευμένο σύμβουλο, για την υποστήριξη στον τομέα της τουριστικής προβολής.

Πηγή

 

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά