Παράκτιος καθαρισμός της Λιμνοθάλασσας στην περιοχή της Γύρας

Παράκτιος καθαρισμός της Λιμνοθάλασσας στην περιοχή της Γύρας από τη Λευκογαία. Ας δείξουμετην αγάπη μας για τον σπάνιο φυσικό πλούτο της Λευκάδας και τα μεταναστευτικά είδη που τον ομορφαίνουν και δίνουν ποιότητα στην ζωή μας! Ας πούμε όχι στην πλαστική ρύπανση!

Συνάντηση στο πάρκινγκ του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας στις 17/02/2019, στις 10.00 π.μ. 

Η Λευκογαία είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στη σχέση του με το περιβάλλον μέσα από την προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης στην πηγή, της επανάχρησης και της μείωσης, καθώς και τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης στο νησί της Λευκάδας.

Help to protect the lagoon, join us collecting rubbish. Saturday 17/02/2019 from 10:00 until 14:00. Meet at Cultural Center park.

Lefkogaia is a social cooperative enterprise, which aims to increase peoples’ environmental awareness through promoting the concepts of recycling (sorting at source), reusing and reducing by organizing environmental awareness campaigns in Lefkas island.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο