Δήλωση Συμμετοχής στο ενημερωτικό έντυπο της Ομοσπονδίας  «Accommodation in Lefkada your  affordable luxury»

Παρακαλούνται τα μέλη της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων Λευκάδας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και δεν επιθυμούν να διατηρήσουν την ονομαστική τους καταχώρηση στο έντυπο της Ομοσπονδίας, Accommodation in Lefkada your affordable luxury, να εκφράσουν γραπτώς ως τις 20/09/2018 στο info@fagottobooks.gr, ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας την επιθυμία τους να μην συμπεριληφθούν δωρεάν στον οδηγό.

Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομοσπονδίας δεν εκφράσουν την αντίθεσή τους θεωρείται ότι δίνουν την συναίνεση τους για να συμπεριληφθούν στο έντυπο και συμφωνούν με τις παρακάτω διατυπωμένες προτάσεις.

Επιτρέπω και αποδέχομαι την καταχώρηση των παρακάτω προσωπικών μου δεδομένων στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Αccommodation in Lefkada», που αποτελεί προϊόν της εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ (fagottobooks) για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων Λευκάδας. Επιτρέπω και αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο συγκεκριμένο έντυπο με σκοπό την προώθηση της επιχείρησής μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σημεία ενδιαφέροντος που θα κρίνει χρήσιμο η εταιρεία  ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ αλλά και στα social media της επιχείρησης.

Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Γαζής