Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ανοιχτή η εφαρμογή για το ερωτηματολόγιο εξόδου στην ΕΕΤΑΑ

Ο Δήμος Λευκάδας παρακαλεί τις μητέρες οι οποίες συμμετείχαν στην πρόσκληση με Αρ.Πρωτ.5122/23-5-2017 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ Α.Ε και να προσκομίσουν την βεβαίωση εξόδου άμεσα στο τμήμα της Πρόνοιας του Δήμου.