Εγκρίθηκε η λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Εγκρίθηκε η λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Με αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται η λειτουργία, για το σχολικό έτος 2018-2019...