Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Εqual Society

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Εqual Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, αναζητά υπάλληλο για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στη Λευκάδα.

Απαραίτητα προσόντα :
α) Πτυχίο
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
γ) Καλή γνώση αγγλικών
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τα σχετικά δικαιολογητικά, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των λήγει στις 26.07.2018.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα (www.equalsociety.gr) στο πεδίο Ανακοινώσεις

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά