Ωράρια λειτουργίας του Δημοτικού Κοντομίχειου Λαογραφικού Μουσείου

Το Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου είναι επισκέψιμο τις ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή τις ώρες 9:00 – 15:00.

Το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καβάλου, που βρίσκεται σε μια υπέροχη τοποθεσία. Το Μουσείο αναφέρεται στα εργαλεία και τη σημασία τους για την κοινωνία αλλά και την εποχή που κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, όπως και στο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της εργασίας του Λευκαδίτη στην προ-βιομηχανική εποχή.

Στους χώρους του Μουσείου εκτίθενται:
– Συλλογές εργαλείων από διάφορα επαγγέλματα, όπως του τσαγκάρη, του γεωργού, του κουρέα, του χτίστη, του μαραγκού, του σιτά, του ξυλοκόπου, του καλατζή, του κουρέα, κλπ.
– Αναπαραστάσεις χώρων του λευκαδίτικου σπιτιού
– Συλλογή παλαιών φωτογραφιών
– Παραδοσιακές φορεσιές και υφαντά.

Οι συλλογές του Μουσείου προέρχονται από δωρεές του Ανδρέα Λάζαρη, του αείμνηστου Χρήστου Κατωπόδη και πολλών άλλων Σφακισάνων. Σ’ αυτό τον χώρο τα εργαλεία, οι μηχανές, τα σκεύη, τα ρούχα, όλα τα αντικείμενα που εκτίθενται μιλούν για το Λευκαδίτη και την εργασία του, για τον καθημερινό μόχθο και την αγωνία του.

Γιατί αυτό που μένει μιλάει γι’ αυτό που χάθηκε!