Τα κορίτσια στην εκπαίδευση τον 21ο αιώνα: Φωτογραφίες για ένα «απαγορευμένο» αγαθό από όλο τον κόσμο

Τα κορίτσια στην εκπαίδευση τον 21ο αιώνα: Φωτογραφίες για ένα «απαγορευμένο» αγαθό από όλο τον κόσμο

Γράφει η Αθανασία Κουλέτα Μπορεί να βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, όμως παραμένει ακόμα και σήμερα πρόβλημα η μη πρόσβαση και οι άνισες...