Πραγματοποιήθηκε Λαϊκή Συνέλευση στην Κοντάραινα

Στο πλαίσιο των Λαϊκών Συνελεύσεων που πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της, έγινε την Τετάρτη 21-2-2018 η Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων στην Τοπική Κοινότητα Κοντάραινας.

Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κωνσταντίνος Σέρβος, Γεώργιος Φίλιππας και Χρήστος Κατηφόρης.

Η Συνέλευση έγινε παρουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Ιωάννη Πολίτη και δόθηκε η δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό δημοτών να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κοινότητά τους.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν γόνιμος και αποδοτικός. Οι προτάσεις και τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τους κατοίκους, είτε ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής και βρίσκονταν σε διαδικασία προώθησης λύσεων, είτε ελήφθησαν υπόψη για την τακτοποίησή τους. Φυσικά αναφέρθηκε και είναι προφανές ότι είναι πρακτικά αδύνατο να επιλυθούν όλα τα προβλήμα.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι κοντά στους δημότες. Μέσα από τις Λαϊκές Συνελεύσεις που πραγματοποιεί από την αρχή της θητείας της (αριθμούν περί τις 40), δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται, να υποδεικνύουν και να προτείνουν συμμετέχοντας στις συλλογικές διαδικασίες.

Από το Δήμο Λευκάδας