Στον κώδικα γραφής Braille θα μεταγραφούν τα μαθητικά βιβλία

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Ανταποκρινόμενο σε ένα χρόνιο αίτημα για παροχή κατάλληλων βιβλίων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τυφλών μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille.

Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19, τη διασκευή, προσαρμογή, εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα Braille των διδακτικών βιβλίων για τυφλούς μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ομάδα που θα αναλάβει το εγχείρημα είναι οι εξής:

1. Κατσούλη Φίλιππο, Διευθυντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας, ο οποίος ορίζεται συντονιστής του έργου της ομάδας και συνεργάζεται με το υπεύθυνο του τυπογραφείου του ΚΕΑΤ.
2. Τσιάλλιου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου δασκάλων (ΠΕ70), με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.
3. Βαΐτση Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου δασκάλων (ΠΕ70), με οργανική θέση στο τμήμα Ένταξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας.
4. Πασπαράκη Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου δασκάλων (ΠΕ70), με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.
5. Καραγκιουλέ Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου δασκάλων (ΠΕ70), με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.

Πηγή