Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής επιτροπής Δήμου Λευκάδας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2017 λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  • Έγκριση του από 18/12/2017 πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας υδρομέτρων ποσού 11.200,00 €.
  • Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης αναδόχου του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ποσού 299.997,52 €.
  • Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ποσού 80.000,00 €.
  • Παροχή εντολής για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με την φθορά στη τιμητική πλάκα στην πλατεία “Λάκη Σάντα” στους Πηγαδισάνους Λευκάδας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ