Ψηφιακό πανόραμα των μνημείων Ιόνιας Οδού είναι στα σκαριά

Μία νέα δράση έχει στα σκαριά το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή μας, αναφορικά με το σπουδαίο πολιτιστικό μας πλούτο.

Αυτή τη φορά το «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε συνεργασία με αρχαιολόγο (θα αμειφθεί με 1.000 ευρώ) και ιδιωτική εταιρεία, ετοιμάζουν  «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει: α) την καταγραφή και εν συνεχεία την επιλογή των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τους Περιβαλλοντικούς φορείς. β) τη δημιουργία μικρών κειμένων για κάθε μνημείο, που θα περιγράφουν συνοπτικά και με αφηγηματικό τρόπο τα μνημεία και θα δίδουν χρήσιμες πληροφορίες για την επίσκεψή τους.

Τα κείμενα αυτά, εν συνεχεία θα ενταχθούν στις ευρύτερες διαδρομές της ψηφιακής εφαρμογής (Πανόραμα) που ετοιμάζουν το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η “CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΚΕ”.

Το «Πανόραμα» αυτό θα έχει ως στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς και τη σύνδεση ενός σύγχρονου και μεγάλου κατασκευαστικού έργου με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού.

Το ζήτημα σε όλες αυτές τις δράσεις είναι πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού…

Πηγή