Λαογραφική έκθεση και έκθεση τοπικών προϊόντων στην Καρυά

Λαογραφική Έκθεση Απόλλωνα Καρυάς
Τετάρτη 12 Ιουλίου
Δημοτικό Σχολείο Καρυάς

Γεύσεις Λευκάδας 2017
Κυριακή 16 Ιουλίου
Πλατεία Καρυάς