Μια σημαντική νίκη στον Αη Γιάννη!

Το κίνημα ενάντια στα Ε.ΖΩ.ΚΑ.Ε (Εποχούμενα Ζώα Κάθε Εθνικότητας) κατήγαγε  μια περιφανή νίκη στον Τηλέγραφο στον Αη Γιάννη. Τώρα μπορεί κανείς να απολαύσει την παραμονή του εκεί έχοντας ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα! Η «πατέντα» μάλλον απλή: θέσεις για ποδήλατα. Πάντα τέτοιες επιτυχίες!