1ο Πασχαλινό camp από τη «Νίκη» Λευκάδας

18-21 Απριλίου
Για αγόρια και κορίτσια Α’ Δημοτικού – Γ’ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι
Ζαβιτσάνος Θωμάς: 6977865202
Δουβίτσας Νίκος: 6974993866