Χρηματοδότηση 2 νέων έργων για τα λιμάνια Λευκάδας και Νυδριού

Δελτίο Τύπου

Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας  δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΒΝ4653ΠΩ-72Ψ/27-12-2016)

1 Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό  96.800,00 €   (κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) που αφορά σε αποκατάσταση του κρηπιδώματος στο μέτωπο του λιμανιού

2  Το έργο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΥΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 99.900,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900068) που αφορά σε παρεμβάσεις (ασφαλτόστρωση κ.λ.π) στο τμήμα του λιμανιού έμπροσθεν των F/B)

Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγους μήνες είχαν χρηματοδοτηθεί δύο άλλα έργα και συγκεκριμένα τα:

  1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ  ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 100.000,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) και
  2. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 97.000,00 €  (Κωδικός έργου  2016ΣΕ18900009)

Τα έργα αφορούν στην εγκατάσταση στα λιμάνια σύγχρονων μηχανημάτων (Pilars) με ηλεκτρονική κάρτα για παροχή ρεύματος και νερού.

Ύστερα από τα παραπάνω η συνολική χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το 2016 ανήλθε στο ποσό των  393.700,00 €                                     Η προσπάθεια για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών μας συνεχίζεται.