Βελτιώσεις στο νόμο για την κυκλική οικονομία

Από τη Βασιλική Γραμματικογιαννάκη

Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι τραγικά εξαρτημένη από την εισαγωγή πρώτων υλών. Συνεπώς η Ευρώπη έχει κάθε συμφέρον να πιέζει για την αποδοτικότητα των πόρων μέσω της επανάκτησης τους. Από την γραμμική οικονομία που σημαίνει απορρίμματα, η Ευρώπη έχει περάσει στην κυκλική οικονομία, που σημαίνει επανάκτηση πόρων μέσω πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Πλέον για την Ευρώπη η κυκλική οικονομία δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα που μπορεί να φέρει 600 εκατομμύρια ευρώ και θέσεις εργασίας. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν το διαχειριστήκαμε σωστά με αποτέλεσμα να έχουμε όχι μόνο κακές επιδώσεις στην ανακύκλωση και εκτεταμένο περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά και μια αρνητική μπίζνα με οικονομικές απώλειες για τα κρατικά ταμεία.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη σε αρκετές περιπτώσεις των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης η παραοικονομία ανθεί, παρατηρούνται φαινόμενα αδιαφάνειας, ενώ δεν επιτυγχάνονται και οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για την ανακύκλωση. Δίνοντας το παράδειγμα της ανακύκλωσης μπαταριών ο κ. Τσιρώνης αναφέρει ότι στα 44 εκατομμύρια που είναι ο κύκλος εργασιών από την ανάκτηση του μολύβδου που περιέχουν οι μπαταρίες, τα 16 εκατομμύρια χάνονται στην παραοικονομία, με απώλειες για το δημόσιο της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. «Ποσό που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης των περιοχών Natura» θα πει χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιχειρεί να βάλει τάξη στο τοπίο βελτιώνοντας το νόμο για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Με το νέο νόμο που βρίσκεται σε διαβούλευση, οι έλεγχοι προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα είναι πολύ πιο αυστηροί, με πρόστιμα που θα φτάνουν μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ ακόμη και αφαίρεση της άδειας.

Επιπλέον με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, επιχειρείται η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στη πηγή. Όπως εξήγησε ο αν. υπουργός σήμερα στη χώρα μας το σύνολο των αποβλήτων ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια τόνους. Τα 2 απ’ αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Ωστόσο η ποσότητα που ανακυκλώνεται φτάνει μόλις τους 500 τόνους. Αυτό σημαίνει ότι στην οικονομία επιστρέφουν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ενώ πετάμε στα «σκουπίδια» 150 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα οι πολίτες πληρώνουμε 135 εκατομμύρια ευρώ για να πετάξουμε στην ουσία όχι απορρίμματα αλλά υλικά στις χωματερές. Με τις τροποποιήσεις στο νόμο δίνεται έμφαση στη διαχείριση των απορριμμάτων από τους δήμους, ενώ ενισχύεται και η κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει τη χώρα μας οι κοινωνικές επιχειρήσεις, κατά το πρότυπο της Λακωνικής Βιοενεργειακής, στον τομέα της ανακύκλωσης αποτελεί ευκαιρία τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.

via